عكاسي ....

عكاسي ....
عكاسي ....

عكاسي--- عكاسان يا از دوربينهاي معمولي رايج ويا از دوربينهاي جديد ديجيتال كه تصاوير را به صورت الكترونيكي ثبت ميكنند استفاده ميكنند. يك دوربين عكاسي معمولي تصاوير را بر روي يك فيلم هاليد نقره ثبت ميكند كه بايد چاپ شود

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل