پاورپوینت آماده بررسی انواع سرویس های شبکه تنظيم و پيکربندی سرويس وب

پاورپوینت آماده بررسی انواع سرویس های شبکه تنظيم و پيکربندی سرويس وب
پاورپوینت آماده بررسی انواع سرویس های شبکه تنظيم و پيکربندی سرويس وب

پاورپوینت-آماده-بررسی-انواع-سرویس-های-شبکه---تنظيم-و-پيکربندی-سرويس-وب

 • اکثر شبکه های پياده سازی شده در کشور  مبتنی برسيستم عامل شبکه ای  ويندوز می باشند .
 • شبکه های کامپيوتری، بستر و زير ساخت مناسب برای سازمان ها و موسسات را در رابطه با تکنولوژی اطلاعات فراهم می نمايد .
 • با توجه به جايگاه والای اطلاعات از يکطرف و نقش شبکه های کامپيوتری ( اينترانت و يا اينترنت )  از طرف ديگر ، لازم است به مقوله امنيت در شبکه های کامپيوتری توجه جدی شود.
 • سرويس دهنده وب،  اولين نقطه ورود اطلاعات  و آخرين نقطه خروج اطلاعات از يک سايت  است . بديهی است نصب و پيکربندی مناسب چنين نرم افزار مهمی ، بسيار حائز اهميت بوده  و تدابيرامنيتی خاصی را طلب می نمايد .
 • IIS پنج،  بهمراه ويندوز Professional نيز وجود داشته  ولی برخی از امکانات آن نظير  ميزبان نمودن چندين وب سايت ،  اتصال به يک بانک اطلاعاتیODBC  (Open Database Connectivity)و يا محدوديت در دستيابی از طريق  IP در آن لحاظ نشده است .
 •  نسخه پنج IIS ، سرويس های  WWW ، FTP، SMTP و NNTP را ارائه می نمايد . سه نرم افزار و سرويس ديگر نيز با IIS در گير می شوند

    Certificate Server , Index server و Transaction server

 

 • در زمان نصب IIS ، يک account پيش فرض با نام IUSER_computer name به منظور ورود کاربران  ناشناس  به شبکه ايجاد می گردد که این account باید
 • دارای کمترين حقوق و مجوزهای مربوطه بوده  و  گزينه های user cannot change password و  password Never Expires  فعال شده باشد.
 • بايد از نوع local account بوده و domain    wide account را شامل نگرديده و دارای مجور ورود به شبکه بصورت محلی باشد .
 • مجوزهای  Access this computer from the network و يا log on as a batch job در رابطه با account ، فوق می بايست غير فعال گردند .
 •  در صورتيکه سياست ارتباط با وب سايت ، صرفا کاربران مجاز باشد، بهتر استaccount فوق ، غير فعال گردد . بدين ترتيب تمام کاربران با استفاده از نام و رمز عبور مربوطه  قادر به ورود به سايت خواهند بود . 

 

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل