مبانی نظری مهارتهای ارتباطی و بازی درمانی (فصل دوم)

مبانی نظری مهارتهای ارتباطی و بازی درمانی (فصل دوم)
مبانی نظری مهارتهای ارتباطی و بازی درمانی (فصل دوم)

مبانی-نظری-مهارتهای-ارتباطی-و-بازی-درمانی-(فصل-دوم)دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای ارتباطی و بازی درمانی (فصل دوم) در 45 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.


قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

مهارت های اجتماعی
مهارت های اجتماعی مهارت هایی هستند که به افراد اجازه می دهند تا تعاملات مثبتی را با دیگران شروع کرده و ادامه دهند و شامل مهارت هایی مانند برقراری ارتباط، حل مساله، تصمیم گیری، خودمدیریتی و روابط با همسالان می باشد(دفن بیکر ،2000)
مهارت های اجتماعی بر رفتارهای فراگیرفته مطلوبی اشاره دارد که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه مناسبی داشته و از واکنش های نامعقول اجتماعی خودداری کند. مهارت های اجتماعی طیف گسترده ای از رفتارها از قبیل توانایی شروع ارتباط موثر و منتسب با دیگران، ارائه پاسخ های مفید و شایسته، تمایل به رفتارهای سخاوتمندانه، همدلانه و یاریگرانه، پرهیز تمسخر، قلدری و زورگویی به دیگران را شامل می-شود(کامپز و کای ، 2002 به نقل از گلزاری، 1389). این مهارت ها مجموعه رفتارهای آموخته شده ای است که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه ی اثر بخش داشته باشندو همکاری، مشارکت با دیگران، کمک کردن، آغازگر رابطه بودن، تقاضای کمک کردن، تعریف و تمجید از  دیگران و قدردانی کردن مثال-هایی از این نوع رفتار است( گرشام و الیوت ، 1999؛ به نقل از بیابانگرد، 1384).
شناخت  مهارت های اجتماعی فرآیندی است که کودکان و نوجوانان را قادر می سازد تا رفتار دیگران را درک و پیش بینی کنند. رفتار خود را کنترل نمایند و تعاملات اجتماعی خود را تنظیم کند. این مهارت-ها مجموعه ای از رفتارهای اکتسابی هستند که از طریق مشاهد، الگودهی، تمرین و بازخورد آموخته می-شوند ودر برگیرنده رفتارهای کلامی و غیرکلامی هستند و بیشتر جنبه تعاملی دارند(کارتلج و میلبرن ، ترجمه نظری نژاد، 1369).
در تعریفی دیگر مهارت های اجتماعی اغلب به عنوان مجموعه ی پیچیده ای از مهارت ها در نظر گرفته شده است که شامل ارتباط، حل مساله، تصمیم گیری، جرات ورزی، تعاملات با همسالان و گروه و خودمدیریتی می شود(گرشام و الیوت،1990؛ به نقل از فریمن،2003 ).
در کودکان درخودمانده مهارت های اجتماعی و ارتباطی و مراقبت از خود معمولا با افزایش سن سیر صعودی را طی می کند ولی درمقایسه با کودکان بهنجار همواره تاخیر وجود دارد. گاهی ممکن است این پیشرفت تا بزرگسالی ادامه یابد و با رفتارهای پرخاشگرانه، اضطراب و افسردگی همراه شود. تعداد محدودی از کودکان دارای اختلال درخودماندگی می توانند زندگی مستقلی داشته باشند(نلسون و ایزراییل ، 2000).
--------------------------------
 Kampz and Kai
 Gersham and Elliott
 Cartledge & Milburn
 Nelson and Azrael


فهرست مطالب مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای ارتباطی و بازی درمانی (فصل2) به شرح زیر می باشد:
1- اتیسم 
2-1-1- ویژگیهای اصلی اختلال درخودماندگی 
2-2- مهارتهای اجتماعی
2-2-1- انواع مهارتهای اجتماعی
2-2-2- نقص مهارتهای اجتماعی
2-3- هیجان های بنیادی
2-3-1- شادی
2-3-2- غم
2-3-3- تعجب
2-3-4- نفرت
2-3-5- خشم
2-3-6- ترس
2-4- نقایص زبانی 
2-5- رفتار کلیشه ای 
2-6- سبب شناسی  
2-6-1- عوامل ژنتیکی 
2-6-2- عوامل محیطی  
2-6-3- عوامل روانی  
2-6-4- عوامل عصب شناختی  
2-6-5- عوامل شناختی  
2-7- روشهای درمانی برای کودکان درخودمانده  
2-7-1- مداخلات جامع بهنگام رفتاری  
2-7-2- آموزش و تربیت کودکان دارای اختلال درخودماندگی و ناتوانیهای ارتباطی 
2-7-3- سیستم مبادله تصویر  
2-7-4- داستانهای اجتماعی  
2-8- مداخلات تکمیلی  
2-8-1- مداخلات غذایی  
2-8-2- روش دی.آی.آر  
2-8-3- برنامهسان رایز  
2-8-4- روش یکپاچگی حسی  
2-9- بازی درمانی
2-9-1- نظریات مختلف در خصوص بازی درمانی
2-9-2- ارزش درمانی بازی و بازی درمانی 
2-9-3- رویکردهای مختلف در بازی درمانی  
رویکرد روان تحلیل گری  
تحلیل بازی از دیدگاه ملانی کلاین  
کاربرد بازی درمانی از سوی آنافروید  
رویکرد ارتباطی  
درمان بی رهنمود و یرجینیا اکسلاین  
رویکردهای ساختارمند  
2-9-4- بازی درمانی شناختی-رفتاری  
مزایای بازی درمانی وبازی درمانی شناختی-رفتاری 

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل